implamed.pl – Dbamy o twój uśmiech

Rehabilitacja bezzębia

Bezzębie jest skutkiem utraty kilku, wielu a czasem wszystkich zębów. Rezultatem utraty kilku zębów jest bezzębie częściowe, podczas gdy utrata wszystkich zębów nazywana jest bezzębiem całkowitym. 

Metody rehabilitacji bezzębia 

  • korony/mosty oparte na implantach zębowych
  • protezy overdenture oparte na implantach zębowych (w przypadku trudności anatomicznych związanych z zanikiem kości wyrostka zębodołowego)
  • protezy oparte na mini implantach

Zastosowanie implantów w rehabilitacji bezzębia

Jeżeli użytkujecie Państwo protezy ruchome prawdopodobnie wiecie, jak trudno jest wygodnie jeść. Po utracie naturalnych zębów kości wyrostka zębodołowego stale zanikają, jeżeli trwa to wiele lat może prowadzić do ekstremalnych sytuacji: w przypadku bezzębia żuchwy zanik kości wyrostka zębodołowego może prowadzić do stałego ucisku nerwu językowego przebiegającego w gałęzi żuchwy poprzez nacisk protezy, co powoduje stałe dolegliwości bólowe na powierzchni kości. Jeśli ma to miejsce wówczas gryzienie, żucie sprawia duże problemy. Podstawą filozofii zabiegów stomatologii implantologiczno – rekonstrukcyjnej w przypadku rehabiltacji bezzębia jest odtworzenie maksymalnej liczby sztucznych korzeni – implantów aby w miarę możliwości powrócić do sytuacji naturalnego uzębienia co spowoduje w efekcie końcowym procesu leczenia protetycznego zminimalizowanie efektów przeciążenia implantów. Leczenie implanto-protetyczne zabezpieczy przed skutkami zaniku wyrostka zębodołowego co jest szczególnie ważne w procesie rehabilitacji bezzębia całkowitego, gdzie jedyną alternatywą jest ruchoma proteza całkowita. Bardzo często spotykamy się z sytuacją, trudności w użytkowaniu protez całkowitych zarówno górnej jak i dolnej, ich ruchomości, trudności z prawidłowym gryzieniem, dolegliwościami bólowymi, problemami z artykulacją dźwięków. W tych przypadkach jedynym ratunkiem jest stworzenie dodatkowego wsparcia dla konstrukcji protetycznych jakim są implanty. Zabiegi stomatologii rekonstrukcyjnej przy użyciu implantów stały się w ostatnim czasie bardzo powszechne, ponieważ niosą ze sobą wiele pozytywnych skutków a doświadczenie zespołów lekarzy stomatologów minimalizuje niepożądane skutki tego typu terapii.