Wiedza | Doświadczenie | Troska

Diagnostyka obrazowa

Posiadany w Klinice Implamed w Łodzi zaawansowany system diagnostyki obrazowej precyzyjnie analizować struktury jamy ustnej, zapewniając najwyższy standard diagnostyki, co stanowi solidną podstawę dla skutecznego i bezpiecznego leczenia implantologicznego. Wykorzystujemy najnowocześniejsze dostępne technologie, a nasi specjaliści ciągle doskonalą swoje kompetencje w celu jak najlepszego wykorzystania posiadanych urządzeń.

W tym artykule:

Klinika Implamed w Łodzi od dawna postawiła na zaawansowane metody diagnostyki obrazowej wykorzystującej najnowocześniejsze dostępne technologie, takie jak skaner wewnątrzustny 3 Shape, tomograf wiązki stożkowej CBCT, Periotest czy SpectroShade. Dzięki tym zaawansowanym narzędziom możemy precyzyjnie analizować struktury jamy ustnej, zapewniając najwyższy standard diagnostyki, co stanowi solidną podstawę dla skutecznego i bezpiecznego leczenia implantologicznego. Posiadany najnowocześniejszy sprzęt i ciągle doskonalone kompetencje naszych specjalistów umożliwiając nam świadczenie kompleksowej i spersonalizowanej opieki stomatologicznej na najwyższym poziomie.

Skaner wewnątrzustny 3 Shape

W codziennej praktyce używamy skanera wewnątrzustnego.To nowoczesne urządzenie służy do cyfrowej rejestracji pola protetycznego w ustach pacjenta w postaci obrazu 3D. Jako urządzenie wykorzystujące najnowsze technologie, wypiera konwencjonalne metody odwzorowywania pola protetycznego i sytuacji zwarciowej przez lekarza, przy pomocy łyżek i mas wyciskowych, wzorników zwarciowych oraz gipsu. Skaner pracuje ze stałą, bardzo dużą dokładnością, a obraz pola protetycznego powstaje na ekranie komputera w czasie rzeczywistym w kolorach naturalnych. Skaner nie wymaga stosowania proszków i pudrów polepszających jakość skanowania. Dodatkowo jest to urządzenie które może wykonywać wewnątrzuszne zdjęcia HD, oraz działać jako kamera wewnątrzuszna również w jakości HD.

Oprogramowanie sterujące skanerem pozwala na natychmiastowa analizę wycisku cyfrowego (obrazu sytuacji w ustach pacjenta), co w przypadku wycisków konwencjonalnych jest niemożliwe. Lekarz może natychmiast po zeskanowaniu zbadać np: równoległość filarów, czy ilość miejsca na przyszłą odbudowę protetyczna. Narzędzia automatycznego pobierania koloru zębów, czy ustalenia wysokości zwarcia, również pomaga lekarzowi szybko i precyzyjnie określić warunki do dalszego leczenia.Skaner skraca zatem czas pracy lekarza, eliminuje błędy i konieczności poprawek. Ta cecha ma zasadnicze znaczenie dla dobrego zaplanowania i wykonania przyszłej pracy protetycznej lub ortodontycznej pacjenta. W przypadku zastosowania skanera wewnątrzusznego, archiwizacja modeli cyfrowych, polega na zapisie poszczególnych przypadków (skanów) na dysku komputera lub serwera, co pozwala na jednym dysku archiwizować tysiące modeli cyfrowych. W przypadku konieczności uzyskania modelu fizycznego, protetycznego , możemy go wydrukować na podstawie zarchiwizowanego wycisku cyfrowego, przy użyciu drukarki 3D.

Tomografia wiązki stożkowej CBCT

Tomografia komputerowa z wiązką stożkową (CBCT) stanowi metodę umożliwiającą precyzyjne trójwymiarowe (3D) obrazowanie struktur tkanek szczęki i jej otoczenia. CBCT, dzięki krótszemu czasowi naświetlania, pozwala uzyskać obrazy o wyższej jakości diagnostycznej. W trakcie badania, pacjent jest wystawiany na dawkę promieniowania, która jest 10 razy mniejsza niż w przypadku tradycyjnej tomografii komputerowej szczękowo-twarzowej.

W trakcie tomografii, wiązka promieniowania rentgenowskiego o kształcie stożka przemieszcza się wokół pacjenta, generując tym samym znaczną liczbę obrazów (widoków). Te obrazy są następnie wykorzystywane do stworzenia wysokiej jakości obrazów 3D.

Wynik badania dostarcza trójwymiarowy obraz struktur zębowych oraz kości w okolicy czaszkowo-twarzowej w jednym skanie, co umożliwia bardziej precyzyjne planowanie leczenia. CBCT dostarcza szczegółowych informacji o tkankach twardych, ale nie obejmuje pełnych danych dotyczących tkanek miękkich, takich jak węzły chłonne, nerwy czy mięśnie.

Periotest

Urządzenie pozwala na błyskawiczną, łatwą i obiektywną ocenę przyzębia, stopnia osteointegracji implantu,Periotest stosujemy w: implantologii, periodontologii, zaburzeniach czynnościowych, wadach zgrElektronicznie sterowana głowica udarowa uderza w powierzchnię zęba lub implantu cztery razy na sekundę. Częstotliwość uderzeń stopniowo maleje. Im bardziej jej ruchy są spowalniane, tym stabilniejsza jest badana część przyzębia lub kości, co oznacza, że posiada ona wiąkszą zdolność amortyzacji. Dokonuje on obliczeń na podstawie ok. 16 sygnałów uzyskanych w wyniku uderzania głowicy urządzenia o ząb lub implant. Wynikiem pomiaru jest “wartość PERIOTESTU” zęba lub implantu.Parametr ten dostarcza informacji o czynnościowych właściwościach przyzębia oraz ewentualnych zmianach w stopniu osteointegracji implantu. Wartość wyniku badania PERIOTEST jest ściśle skorelowana ze stopniem rozchwiania zębów.

Periotest

SpectroShade

W codziennej pracy do prawidłowego dobory wykonywanych prac protetycznych wykorzystujemy SpectroShade, który jest tzw. spektrofotometrem, czyli urządzeniem analizującym ilość światła pochłoniętego przez obiekt w całym zakresie pasma widzialnego: 380 do 720 nm.SpectroShade™ jest pierwszym i jak na razie – jedynym systemem, który wykonuje analizy w odniesieniu do tego, co widzi ludzkie oko.

Przy pomocy specjalnego skanera, lekarz wykonuje zdjęcie wybranego zęba. Może również wykonać kilka zdjęć lub zestawić je w pełny łuk. Zdjęcie to przesyłane do komputera (komputer stacjonarny lub laptop). Następnie przesłane do laboratorium przy pomocy poczty elektronicznej, Analizą danych zajmuje się lekarz a następnie przesyła obraz do laboratorium. Technik może dokonać oceny kolorów widzianych przez system w odniesieniu do obrazu, który widzi oko ludzkie. Analizowane są również: transparencja i tranluminescencja, kolory bazowe oraz kolory składowe, wykonywana jest pełna mapa kolorystyczna zęba.Następnie po wykonaniu pracy, technik może wykonać analizę sprawdzającą jak uzupełnienie będzie wyglądać w ustach pacjenta – i to wszystko przed powrotem pracy do gabinetu. Oszczędza to czas, koszty i nerwy: lekarza, technika oraz pacjenta.

Pomożemy odzyskać uśmiech

Jeśli chcesz szybko odzyskać pełny uśmiech, zadzwoń do nas i umów termin bezpłatnej konsultacji implantologicznej. Zaproponujemy plan leczenia i określimy związane z tym koszty.

Zadbaj o uśmiech teraz. Zapłać później

Marzy ci się szeroki, piękny uśmiech już teraz, ale koszt zabiegu przewyższa twoje możliwości? W Implamedzie dzięki współpracy z firmą MediPay oferujemy możliwość zapłacenia po 30 dniach lub rozłożenia płatności na kilka rat.

IMPLANTY W JEDEN DZIEŃ

zastosowania najnowszych technik stomatologicznych i protetycznych umożliwia wszczepienie implantu i zaopatrzenie go w tymczasową koronę w czasie jednego zabiegu. Dowiedz się, jak wygląda taki zabieg i jakie są związane z nim koszty