Wiedza | Doświadczenie | Troska

Implanty jednofazowe cyrkonowe

Cyrkonowe, jednofazowe implanty zębów to najnowocześniejsza technologia odtwarzania utraconych zębów. To innowacyjne rozwiązanie, łączące wyjątkową wytrzymałość cyrkonu z jednofazowym procesem osadzania jest prawdziwą rewolucją w dziedzinie implantologii stomatologicznej. W naszym artykule zagłębimy się w świat tych zaawansowanych implantów, odkrywając ich wyjątkowe właściwości, skuteczność, trwałość i estetykę odbudowy zębów. Przeanalizujemy korzyści, możliwości oraz ewolucję tej nowoczesnej technologii, która zdaje się kształtować przyszłość implantologii zębowej.

W tym artykule:

Co to są implanty jednofazowe cyrkonowe

Implanty cyrkonowe są konstrukcją monolityczną, co pozwala na ich natychmiastowe obciążenie bezpośrednio po zabiegu implantologicznym. W rezultacie otrzymują Państwo możliwość natychmiastowego odzyskania brakującego uzębienia w postaci korony lub mostu tymczasowego. Badania kliniczne wykazały, że proces integracji implantów cyrkonowych jest taki sam jak implantów tytanowych. Implamed stosuje implanty cyrkonowe White Sky firmy Bredent światowego lidera  w dziedzinie tego typu implantów.

Ceramiczne implanty zębów, znane jako cyrkonowe lub z tlenku cyrkonu są jedną z najnowszych form implantów stomatologicznych. Implanty z tlenku cyrkonu mają wybitne właściwości mechaniczne, dobrą stabilność, wysoką odporność na korozję oraz wysoką biozgodność (nie obserwujemy żadnych reakcji alergicznych, implanty cyrkonowe są niewrażliwe na zmiany temperatury w jamie ustnej, są odporne na działanie substancji kwaśnych oraz nie mają wpływu na smak spożywanych pokarmów). Badania kliniczne prowadzone na całym świecie wykazują nieliczną grupę pacjentów u których obserwujemy reakcje alergiczne na tytan, procesy zapalne, a nawet choroby autoimmunologiczne, stąd implanty zębów wykonane z cyrkonu stanowią alternatywną metodę dla tej grupy pacjentów. 

Zalety implantów cyrkonowych

Tlenek cyrkonu jest w kolorze kości słoniowej, co czyni go podobnym do koloru naturalnego zęba, co jest bardzo ważnym czynnikiem dla odbudowy zębów w jamie ustnej, zwłaszcza w okolicy zębów przednich.

Ponadto jego zdolność do transmisji światła sprawia, że uzupełnienia protetyczne w postaci koron lub mostów protetycznych mają najwyższy z możliwych efektów kosmetycznych. Implanty wykonane z tlenku cyrkonu mają oczywistą przewagę estetyczną nad implantami tytanowymi, co czyni je nie do odróżnienia od naturalnych zębów. Implanty tytanowe są zwykle w srebrno-szarym kolorze i mogą być czasem widoczne z powodu zbyt małej grubości kości wyrostka zębodołowego. 

Wieloletnie obserwacje kliniczne uzupełnień protetycznych osadzonych na implantach pokazują częstą tendencję nieznacznego zaniku brzegu dziąsła brzeżnego, co skutkuje wzmożoną widocznością granicy połączenia implantu z konstrukcją protetyczną (koroną lub mostem). W przypadku zastosowania implantów cyrkonowych efekt ten nie występuje ze względu na biały kolor implantów. 

Badania kliniczne potwierdzają również mniejszą skłonność do odkładania się płytki nazębnej w okolicy implantów z tlenku cyrkonu, co powoduje mniejsze prawdopodobieństwo zaniku brzegu dziąsłowego oraz kości wyrostka zębodołowego i minimalizuje w znacznym stopniu ryzyko utraty implantu. 

Analizując właściwości mechaniczne cyrkonu jest to doskonały materiał, z którego wykonuje się implanty. Wytrzymałość na zginanie cyrkonu jest trzy razy większa od tytanu, tlenek cyrkonu ma większą stabilność niż tytan, zaś moduł sprężystości bardzo zbliżony do naturalnych tkanek kości wyrostka zębodołowego.

Implanty wykonane z tlenku cyrkonu nie wykazują negatywnych interakcji z innymi materiałami stosowanymi w stomatologii i są elektrycznie obojętne. 

Badania kliniczne pokazują, że istnieje możliwość powstawania mikroogniw galwanicznych w jamie ustnej spowodowanych mikroprzeciekaniem jonów tytanu w przypadku zastosowania implantów tytanowych które wchodzą w reakcję elektrochemiczną z innymi metalami obecnymi w jamie ustnej (korony/mosty i inne uzupełnienia protetyczne). Zastosowanie implantów cyrkonowych całkowicie neutralnych eliminuje zupełnie tego typu zjawiska. 

Przeprowadzane  w ostatnich latach badania mikroskopowe przeprowadzone na University of Minnesota potwierdziły optymalną ossteointegrację    implantów  cyrkonowych  bez żadnych objawów zapalenia lub odrzucenia ciała obcego.

Rehabilitacja przy zastosowaniu implantów cyrkonowych

Metodologia rehabilitacji pojedynczych lub rozległych braków zębowych z zastosowaniem implantów cyrkonowych jest bardzo podobna do tego samego procesu z zastosowaniem implantów tytanowych.

Proces stabilizacji implantów cyrkonowych trwa 6 miesięcy w szczęce, a w żuchwie 3 miesiące. Oznacza to, że pomiędzy zabiegiem implantologicznym a fazą ostatecznej odbudowy protetycznej musi upłynąć 3-6 miesięcy. W tym okresie używają Państwo korony/mosty tymczasowe, które uzupełniają braki zębowe. 

Po okresie osteointegracji (3-6 miesięcy) implantu z kością wyrostka zębodołowego należy wykonać ostateczne uzupełnienie protetyczne w postaci korony lub mostu ceramicznego na podbudowie struktury cyrkonowej. 

Co to jest ten cyrkon?

Cyrkon(Zr) jest pierwiastkiem chemicznym o liczbie atomowej 40, zlokalizowanym w grupie 4 z układu okresowego pierwiastków.  Jest to twardy metal, odporny na korozję i podobny do stali. Nie istnieje w naturze w stanie czystym. Można go uzyskać poprzez złożony proces fizykochemiczny. Na wykresie okresowym znajduje się obok Tytanu(Ti). Z tego powodu ich właściwości są bardzo podobne. Metal ten jest szary, błyszczący i bardzo odporny na korozję. Jest lżejszy od stali i twardości zbliżonej do miedzi. Aby poprawić właściwości tlenku cyrkonu (ZrO2), do związku dodaje się inne pierwiastki w celu stabilizacji struktury cząsteczkowej: np. Itr (Y). Poprzez proces mieszania i spiekania ostateczna struktura ceramiczna zostaje ustabilizowana. Y-TZP to stabilizowany itrem tetragonalny polikrystal cyrkonu.

Ceramika Y-TZP jest materiałem używanym w stomatologii jako ZIRCONIUM

Implanty cyrkonowe

Implanty cyrkonowe są hipoalergiczne

Obecnie rośnie liczba osób cierpiących na alergie, nadwrażliwość skóry i osłabiony system immunologiczny.. Przeprowadzone badania   in vitro i in vivo potwierdzono wysoką biozgodność tlenku cyrkonu, zwłaszcza gdy jest on całkowicie oczyszczony z zawartości radioaktywnej. (Gahlert i wsp., 2007, Andreiolli i wsp., 2009). Ogólnie rzecz biorąc, ceramika jest materiałem obojętnym, który nie wykazuje niekorzystnych lokalnych lub ogólnych reakcji  tkankowych. Ponieważ  implanty cyrkonowe  wykonane   są  z wysoce wypolerowaną powierzchnią, mogą się stykać z  tkankami dziąsła wspomagając  ich  naturalne ukształtowanie, ceramika zapobiega  również gromadzeniu  płytki nazębnej, tworząc korzystną powierzchnię dla tkanek dziąseł. Ceramika na bazie cyrkonu jest chemicznie obojętnym materiałem, co pozwala na dobrą adhezję  komórek i nie powoduje żadnych niekorzystnych reakcji ogólnoustrojowych. (Ichikawa i wsp., 1992).

Dwutlenek cyrkonu jest biokompatybilnym  materiałem, jest odporny na korozję chemiczną, ani nie przewodzi prądu oraz ciepła. Udowodniony  fakt, że tlenek cyrkonu nie przenosi ładunków  elektrycznych powoduje że, wzrost   bakterii na powierzchni implantu z tlenku cyrkonu jest znacznie mniej prawdopodobny.

Jako materiał biologiczny nigdy nie wywoła  reakcji chemicznych,  nie zakłóci utrzymania optymalnego  dobrostanu  jamy ustnej. Implanty  cyrkonowe nie zakłócają przepływu energii przez  meridiany ciała, są bioinetyczne, są idealnym rozwiązaniem implantoprotetycznym  dla pacjentów, którzy przestrzegają holistycznych zasad zdrowia.

Badania kliniczne potwierdzają szczególne właściwości implantów cyrkonowych

System implantów cyrkonowych jest badany klinicznie  od czasu ich wprowadzenia na rynek w 2006 roku. Naukowe obserwacje prowadzone ponad 15 lat świadczą o jego sukcesie terapeutycznym. Badania te dowodzą, że implanty z tlenku cyrkonu mogą osiągnąć wyniki porównywalne z tymi, które uzyskuje się z implantami tytanowymi. Druga generacja whiteSKY T.L. (Tissue Line) łączy teraz wszystkie zalety „klasycznego” whiteSKY  z nowoczesnym i ulepszonym designie „Sukces naukowy – w nowej odsłonie”. W badaniach zbadano również i wykazano osteointegrację i integrację w tkankach miękkiej wokół implantu. Szczególny nacisk położono na przyczepienie tkanki miękkiej okołowszczepowej do powierzchni implantu. Obserwacje histologiczne są również potwierdzone w praktyce klinicznej. Można je przypisać materiałowi i idealnej chropowatości powierzchni. Długoterminowe wyniki w zakresie stabilności kości, różowo-białej estetyki i współczynnika przeżycia są rozstrzygające.

WhiteSKY T.L. reprezentuje najwyższe standardy estetyki, bezpieczeństwa i funkcjonalności, dziedzicząc wszystkie sprawdzone cechy swojego poprzednika. Produkcja ze sprężonego tlenku cyrkonu i jednoczęściowa konstrukcja są kontynuowane w serii implantów SKY T.L. Dzięki temu whiteSKY T.L. wykazują bardzo wysoka stabilność, kluczowy czynnik długoterminowego sukcesu. Piaskowana powierzchnia w połączeniu z protokołem chirurgicznym zorientowanym na jakość kości zapewnia wysoką pierwotną stabilność we wszystkich jakościach kości. Ta wysoka stabilność pierwotna jest podstawowym warunkiem wstępnym do natychmiastowej odbudowy za pomocą whiteSKY T.L.

implanty cyrkonowe budowa

Wiele przypadków alergii na  implanty  tytanowe pojawia się po wielu  latach po zabiegu, gdy swędzenie oraz  stany zapalne rozwijają się wokół miejsca  implantacji.

Badania naukowe przeprowadzone w ostatnich latach w wielu  ośrodkach naukowych na świecie wskazują  że, implant tytanowy może   korodować w wilgotnym środowisku jamy ustnej, szczególnie, gdy w pobliżu znajduje się więcej niż jeden inny metal (taki jak wypełnienia amalgamatowe, korony/mosty wykonane z różnych stopów metali. Korozja metali jest  bardziej aktywna w obecności fluorków, które znajdziemy w niektórych zbiornikach wodnych, pastach do zębów i płynach do płukania ust.Nieodłącznym problemem często pojawiającym się w przypadku implantów tytanowych jest problem estetyczny. Pacjenci z cienkimi, półprzezroczystymi dziąsłami lub ci, którzy mają skłonność do recesji dziąseł (jak wiele osób starzejących się), mogą mieć problemy  z szarymi dziąsłami lub  cieniem materiału  tytanowego ukazującym  się wokół brzegu korony osadzonej na implancie . Ponieważ  tlenek cyrkonu jest niemetaliczny i biały, jest on o wiele bardziej naturalny niż  tytan. Jest to idealny kolor bazowy, który dokładnie naśladuje to, co stworzyła natura.

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Dreźnie wykazało bardzo dobre wyniki osteointegracji implantów cyrkonowych whiteSKY. Wyraźnie widać zregenerowaną kość (zdjęcie po lewej), podobnie jak bezpośrednie przyleganie osteoblastów (zdjęcie po prawej) do powierzchni. 

Stadlinger B. i wsp .: Porównanie implantów cyrkonowych i tytanowych po krótkim okresie gojenia. Badanie pilotażowe na świnkach miniaturowych; International Journal of Oral Maxillofacial Surgery 2010; 39; 585 – 592.

Czystość powierzchni implantu jest ważnym czynnikiem w procesie produkcji, ponieważ pozostałości organiczne i nieorganiczne zagrażają powodzeniu utrzymania implantu. Podczas produkcji  implantów producenci implantów przykładają dużą wagę do czyszczenia.Po wykonaniu implantów następuje wieloetapowy proces czyszczenia w celu usunięcia wszelkich pozostałości oleju i chłodziwa .Po wypiaskowaniu implantów wszystkie pozostałości są ostrożnie usuwane z powierzchni w wieloetapowo.Po wytrawieniu implantów wszystkie pozostałości kwasu są usuwane w wieloetapowym procesie  Przechowywanie i transport odbywa się w sprawdzonych kontenerach.

implant zęba

Szorstka powierzchnia implantu sprzyja osteointegracji

Literatura naukowa wskazuje, że szorstkie powierzchnie są niezbędne do osteointegracji, aby ułatwić przyczepianie się osteoblastów. Na podstawie tej wiedzy naukowej powierzchnia whiteSKY jest piaskowana w celu uzyskania określonego poziomu chropowatości. Mikrostruktura w zakresie 500 μm do szybkiej adaptacji kości.

Cena cyrkonowego implantu zęba

Koszty związane z wszczepieniem implantów w Łodzi, podobnie jak w innych miastach, wahają się zależnie od rodzaju zabiegu implantologicznego, użytych materiałów i zakresu czynności diagnostycznych.  Można znaleźć oferty nawet w cenie 2000 zł, ale i za 5000-6000 zł. Wymienione ceny obejmują nie tylko sam implant i usługę jego wstawienia, ale także konsultacje stomatologiczne i czynności diagnostyczne stanowiące integralną część procesu implantacyjnego.

Z praktyki Kliniki Implamed wynika jednoznacznie, że stosowania najtańszych technik i materiałów nie leży w interesie pacjenta i nie daje im należytej satysfakcji z wykonanego zabiegu.

Cennik implantów zębów

Pomożemy odzyskać uśmiech

Jeśli chcesz szybko odzyskać pełny uśmiech, zadzwoń do nas i umów termin bezpłatnej konsultacji implantologicznej. Zaproponujemy plan leczenia i określimy związane z tym koszty.

Zadbaj o uśmiech teraz. Zapłać później

Marzy ci się szeroki, piękny uśmiech już teraz, ale koszt zabiegu przewyższa twoje możliwości? W Implamedzie dzięki współpracy z firmą MediPay oferujemy możliwość zapłacenia po 30 dniach lub rozłożenia płatności na kilka rat.

IMPLANTY W JEDEN DZIEŃ

zastosowania najnowszych technik stomatologicznych i protetycznych umożliwia wszczepienie implantu i zaopatrzenie go w tymczasową koronę w czasie jednego zabiegu. Dowiedz się, jak wygląda taki zabieg i jakie są związane z nim koszty