Implanty Indywidualne

Stosujemy je we wszystkich przypadkach częściowych i całkowitych braków zębowych w szczęce i żuchwie, włącznie z głębokim lub całkowitym zanikiem wyrostka zębodołowego, uniemożliwiającym zastosowanie tradycyjnych implantów śrubowych.

Najczęstszymi wskazaniami do zastosowania implantów indywidualnych z punktu widzenia codziennej praktyki są zaniki kości w odcinkach bocznych żuchwy oraz przewlekłe zapalenie błony śluzowej zatok szczękowych. Wymienione sytuacje wykluczają zastosowanie wszczepów klasycznych. Korzyści wynikające z tej metody to szybka diagnoza, szybki projekt i szybkie wykonanie wszczepu siatki podokostnowej, eliminacja konieczności wstępnego wykonania jakichkolwiek zabiegów przedimplantacyjnych, jednoczasowy zabieg implantacji, zminimalizowana inwazyjność , natychmiastowe lub wczesne (10-12 dni po zabiegu) wykonanie implantoprotezy. Implanty wraz z uzupełnieniami protetycznymi umocowanymi na stałe tworzą najpopularniejszą metodę uzupełniania braków zębowych ponieważ funkcjonują tak jak naturalne zęby. Pomagają zachować strukturę kostną szczęki i żuchwy.