Wiedza | Doświadczenie | Troska

Implanty zębów w Łodzi

Implanty z osadzonymi na nich koronami lub mostami protetycznymi tworzą najpopularniejszą metodę uzupełniania braków zębowych, ponieważ funkcjonują tak, jak naturalne zęby i od lat z powodzeniem stosowana są przez specjalistów stomatologów-implantologów z Kliniki Implamed w Łodzi. Dowiedz się więcej o implantach zębowych – poznaj ich rodzaje, sposób ich wszczepiania oraz koszty wykonania takiego zabiegu.

W tym artykule:

Implanty w rehabilitacji braków zębowych

Implanty wraz z koronami/mostami protetycznymi tworzą najpopularniejszą metodę uzupełniania braków zębowych, ponieważ funkcjonują tak, jak naturalne zęby. Prawidłowo dobrane wszczepy pomagają również zachować strukturę kostną, zapobiegają zanikom kości.

Gwarantem największego sukcesu z punktu widzenia fizjologii i estetyki jest wprowadzenie wszczepu bezpośrednio po ekstrakcji zęba/zębów. Wówczas ubytek otaczających tkanek twardych i miękkich jest bezapelacyjnie najmniejszy.

Współczesna stomatologia rekonstrukcyjna posługuje się następującymi rodzajami (grupami) implantów:

 • implanty jednofazowe
 • implanty dwufazowe
 • implanty indywidualne

Nowoczesne metody implantów jednofazowych Kliniki Implamed

W konwencjonalnych metodach implantologicznych niezbędne jest nacinanie błony śluzowej, odwarstwianie okostnej i wiercenie w kościach wiertłami o coraz większej średnicy, aż do uzyskania średnicy implantu. W następstwie tych zabiegów, pacjent po ustąpieniu znieczulenia czuje się i wygląda jakby zszedł z ringu bokserskiego.

W technice implantów jednofazowych nie trzeba rozcinać i rozwarstwiać kości wyrostka zębodołowego, a przygotowanie łoża implantu ogranicza się do użycia jednego cienkiego wiertła, którym nawet nie musimy osiągnąć głębokości, na której chcemy umieścić implant, ponieważ nowoczesny implant jednofazowy jest samotnącą, samogwintującą śrubą, która oczekiwaną przez lekarza głębokość osiągnie za pomocą ruchów wkręcających kluczem.

Implanty jednofazowe

Implant jednofazowy jest konstrukcją jednoczęściową o ogromnych możliwościach terapeutycznych. Z mechanicznego punktu widzenia stanowi monolit identyczny jak własny ząb. Zastosowanie implantów jednofazowych w procesach rekonstrukcji braków zębowych zostało rozpowszechnione we Włoszech w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie „Implantologia natychmiastowego obciążenia” jest metodą powszechnie stosowaną na całym świecie.

Implamed pod kierunkiem dr. n.med Michała Popińskiego jest prekursorem zastosowania tej szerokiej dyscypliny w rehabilitacji bezzębia w Polsce.

Kompresyjna technika wprowadzenia implantu przezdziąsłowo eliminuje obecne w innych systemach zjawisko stożka resorpcji, wywołanego podczas zabiegu rozmaitymi narzędziami, które zamiast otwierać drogę dla wszczepu, powodują ranę szarpano–tłuczoną, przenikanie rozmaitych bakterii do obszaru okołowszczepowego oraz przegrzanie, czego konsekwencją jest martwica komórek kostnych.

Dzięki cechom żywej tkanki kostnej, takim jak: elastyczność i pamięć, implant jednofazowy uzyskuje taką stabilizację pierwotną, której nie może uzyskać implant przy stosowaniu metod konwencjonalnych, zwłaszcza w trudnych przypadkach zaniku kości.

Metoda implantów jednofazowych oparta jest na wykonaniu stabilnej konstrukcji, która uniemożliwia nawet najmniejsze ruchy implantu w kości. Efekt taki jest możliwy dzięki zespawaniu jednorodnych chemicznie tytanowych implantów i łączących je stabilizatorów. Tak wykonana konstrukcja pozwala na natychmiastowe obciążenie implantów, bez względu na ich ilość. Okres osteointegracji (zrostu z kością) implantów jednofazowych jest dokładnie taki sam, jak w tradycyjnych metodach implantologicznych.

Dzięki cechom żywej tkanki kostnej, takim jak: elastyczność i pamięć, implant jednofazowy uzyskuje taką stabilizację pierwotną, której nie może uzyskać implant przy stosowaniu metod konwencjonalnych, zwłaszcza w trudnych przypadkach zaniku kości.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technik spawania wewnątrzustnego, korony tymczasowe zakładamy na implanty bezpośrednio po zabiegu, dzięki czemu uzyskujemy sprawność gryzienia podobną, jak przy naturalnych zębach.

Elektroimplamentologia Implamed stosująca implanty jednofazowe to rewolucyjna technika, dzięki której pacjent z brakami zębowymi zawsze opuszcza gabinet stomatologiczny ze stałym uzupełnieniem protetycznym.

Najnowsza metoda implantologiczna Implamed przekona każdego pacjenta nie tylko do jej skuteczności i bezpieczeństwa, ale i komfortowego samopoczucia.

Implanty cyrkonowe

Ten rodzaj implantów ma niezwykłe właściwości mechaniczne oraz wysoką biozgodność – nie odnotowano żadnych reakcji alergicznych.

Implanty cyrkonowe Łódź

Implanty cyrkonowe są niewrażliwe na zmiany temperatury w jamie ustnej, a także odporne na działanie substancji kwaśnych. Nie mają wpływu na smak spożywanych pokarmów. Są całkowicie bezpieczne, nie wykazują negatywnych interakcji z innymi materiałami stosowanymi w stomatologii i są elektrycznie obojętne.

Wysoce estetyczny wygląd implantów cyrkonowych predysponuje do odbudowy utraconych zębów przednich , mechaniczna wytrzymałość pozwala na odtwarzanie zębów tylnych.

Implanty tytanowe

Dzięki swoim właściwościom tytan jest najpowszechniej wykorzystywany w produkcji implantów zębowych.

Implant tytanowy klasycznie postrzegany jest jako tytanowa śruba. Oczywiście odpowiednio przygotowana , szorstka, a jej powierzchnia odpowiednio wytrawiona, aby pobudzać wzrost kości i przyspieszać gojenie rany.

Rozwój technologii drukowania 3D znacząco poszerzył tytanowy horyzont. Z delikatnym przerysowaniem można pokusić się o stwierdzenie , że z chwilą uzyskania możliwości drukowania implantów indywidualnych, diagnoza „nie da się” przeszła do historii.

Implant zęba tytanowy łódź

Implanty indywidualne

Opracowanie tytanowych implantów indywidualnych jest możliwe dzięki wykorzystaniu tomografii komputerowej 3D – wiązki stożkowej (CBCT – Cone Beam Computer Tomography) ,możliwości  projektowania indywidualnego implantu dzięki wykorzystaniu programów  graficznych CAD 3D,technologii tworzenia implantu dzięki zastosowaniu drukarek 3D-SLM (Selective Laser Melting), DMLS (Direct Metal Laser Sintering), które umożliwiły stworzenie całkowicie zindywidualizowanych pojedynczych implantów zbudowanych ze stopu tytanu TiAl6V4 –klasy 5 posiadającego atest medyczny.

Implanty indywidualne Łódź

Wykonanie implantu tytanowego indywidualnego jest metodą alternatywną dla implantów klasycznych śrubowych.Złe warunki anatomiczne-duży zanik kości wyrostka zębodołowego często uniemożliwiają wykonanie klasycznego zabiegu implantologicznego. 

Szybka diagnoza, szybki projekt i szybkie wykonanie implantu to zalety zabiegu z wykorzystaniem implantu indywidualnego. Współcześnie eliminujemy konieczność wstępnego wykonania jakichkolwiek zabiegów przedimplantacyjnych. Zabieg implantacji jest wykonany jednofazowo dzięki czemu jest zminimalizowana inwazyjność zabiegu.

Możliwe jest natychmiastowe lub wczesne (10-12 dni po zabiegu) wykonanie implantoprotezy.

Implanty dwufazowe

Implant dwufazowy zbudowany jest z dwóch części:

 • z tytanowej śruby wkręcanej w kość
 • z dokręcanego do śruby łącznika (filara, abatmentu), na którym cementuje się koronę.

Etap dokręcenia łącznika wyznacza czas osteointegracji implantu.Możliwe jest natychmiastowe lub wczesne (10-12 dni po zabiegu) wykonanie implantoprotezy.

Rehabilitacja bezzębia

Bezzębie jest skutkiem utraty kilku, wielu a czasem wszystkich zębów. Rezultatem utraty kilku zębów jest bezzębie częściowe, podczas gdy utrata wszystkich zębów nazywana jest bezzębiem całkowitym. 

Metody rehabilitacji bezzębia: 

 • korony/mosty oparte na implantach zębowych,
 • protezy overdenture oparte na implantach zębowych (w przypadku trudności anatomicznych związanych z zanikiem kości wyrostka zębodołowego),
 • protezy oparte na mini implantach.

Implanty jednego dnia

Implantologia poekstracyjna – natychmiastowa z zastosowaniem implantów jednofazowych (bezpośrednio po usunięciu zęba/zębów).

W jakim wieku można stosować implanty zębów

Możliwość uzupełnienia braków w uzębieniu nie jest zarezerwowana dla osób starszych. Wskazania do wszczepienia implantu mogą pojawić się nawet u osób stosunkowo młodych. Jeśli z powodu choroby lub urazu mechanicznego nastąpi utrata zęba, warto rozważyć odbudowę przy użyciu korony, która zostanie osadzona na implancie. Oprócz oczywistych korzyści estetycznych i funkcjonalnych, korona osadzona na implancie ma dodatkowy atut – hamuje zanik kości, który postępuje po utracie zęba z powodu braku naturalnego obciążenia kości. Ten proces może prowadzić do konieczności przyszłego zabiegu odbudowy kości, o czym szerzej piszemy w artykule na temat indywidualnych implantów podokostnowych.

Nie można wskazać ściśle określonego wieku, w którym zastosowanie konkretnego rodzaju leczenia implantologicznego byłoby jednoznaczne wskazane lub należałoby go odradzić. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

Dla pacjentów w starszym lub podeszłym wieku, kluczowym aspektem jest ogólny stan zdrowia, umożliwiający bezpieczne przeprowadzenie zabiegu implantacji w warunkach ambulatoryjnych. Ważne jest, aby nie występowały istotne choroby ogólne, które mogłyby stanowić przeciwwskazanie do wszczepienia implantów. W sytuacjach szczególnych, implantolog może zdecydować o zastosowaniu dodatkowej osłony antybiotykowej w celu minimalizacji ryzyka związanego z procedurą. To staranne podejście ma na celu zapewnienie pacjentom komfortu, bezpieczeństwa i skuteczności całego procesu implantacyjnego.

Niemniej jednak, wiek może wpływać na rodzaj i zakres zabiegów, jakie są zalecane i tak:

 • 25-40 latW tym przedziale wiekowym często pojawiają się pierwsze pojedyncze braki w uzębieniu. Warto wtedy skorzystać z możliwości uzupełnienia ich koroną na implantach. Taki zabieg nie tylko przywraca pełną funkcjonalność, ale również zapobiega ewentualnym komplikacjom związanym z utratą zęba.
 • 41-55 lat – W tym okresie życia zaniedbania mogą skutkować pojawieniem się większej liczby braków w uzębieniu. Nieuzupełnienie ich może prowadzić do poważniejszych konsekwencji, takich jak wypadanie pozostałych zębów. Dlatego też, w tym wieku zalecane jest kompleksowe podejście do leczenia implantologicznego w celu zachowania zdrowia i estetyki jamy ustnej.
 • Powyżej 55 roku życia – W tej grupie wiekowej liczba zębów może być już znacznie zmniejszona. W takim przypadku, założenie protezy na implantach staje się korzystnym rozwiązaniem. Proteza ta, umocowana na implantach, nie tylko przywraca pełną gamę zębów, ale także stabilność i pewność podczas codziennego użytkowania.

Ile kosztują implanty zębów w Łodzi

Koszty związane z wszczepieniem implantów w Łodzi, podobnie jak w innych miastach, wahają się zależnie od rodzaju zabiegu implantologicznego, użytych materiałów i zakresu czynności diagnostycznych.  Można znaleźć oferty nawet w cenie 2000 zł, ale i za 5000-6000 zł. Wymienione ceny obejmują nie tylko sam implant i usługę jego wstawienia, ale także konsultacje stomatologiczne i czynności diagnostyczne stanowiące integralną część procesu implantacyjnego.

Z praktyki Kliniki Implamed wynika jednoznacznie, że stosowania najtańszych technik i materiałów nie leży w interesie pacjenta i nie daje im należytej satysfakcji z wykonanego zabiegu.

Cennik implantów zębów

Pomożemy odzyskać uśmiech

Jeśli chcesz szybko odzyskać pełny uśmiech, zadzwoń do nas i umów termin bezpłatnej konsultacji implantologicznej. Zaproponujemy plan leczenia i określimy związane z tym koszty.

Zadbaj o uśmiech teraz. Zapłać później

Marzy ci się szeroki, piękny uśmiech już teraz, ale koszt zabiegu przewyższa twoje możliwości? W Implamedzie dzięki współpracy z firmą MediPay oferujemy możliwość zapłacenia po 30 dniach lub rozłożenia płatności na kilka rat.

IMPLANTY W JEDEN DZIEŃ

zastosowania najnowszych technik stomatologicznych i protetycznych umożliwia wszczepienie implantu i zaopatrzenie go w tymczasową koronę w czasie jednego zabiegu. Dowiedz się, jak wygląda taki zabieg i jakie są związane z nim koszty