Wiedza | Doświadczenie | Troska

Protetyka w Łodzi

Specjaliści z Kliniki Implamed w Łodzi oferują szeroką gamę rekonstrukcji protetycznych, począwszy od drobnych korekt w obrębie pojedynczego zęba do różnorodnych rozwiązań protetycznych na implantach zarówno jedno jak i dwufazowych. W wielu przypadkach wykonanych prac protetycznych uzyskujemy efekt estetyczny uzębienia naturalnego.

Aby wykonać uzupełnienia implantoprotetyczne zarówno lekarz stomatolog, jak i technik dentystyczny muszą dobrze rozumieć zagadnienia związane ze stomatologią, również z zakresu mechaniki, biofizyki i biotechnologii.

Braki zębów mogą znacząco wpływać na zdrowy uśmiech, powodują również problemy w pozostałej strukturze uzębienia, sąsiadujące zęby z czasem będą zamykały lukę po usuniętym zębie, co uniemożliwi lub utrudni rekonstrukcję protetyczną w przyszłości. Rozwiązaniem w przypadku braku jednego lub większej ilości zębów jest uzupełnienie braków metodami implantoprotetycznymi.

Alternatywną metodą uzupełniania braków zębowych są metody protetyczne w postaci mostów protetycznych. Dzięki ich zastosowaniu możemy odtworzyć każdą przestrzeń brakującego uzębienia pod warunkiem, że po obu stronach istniejącej luki znajdziemy zdrowe, pełnowartościowe zęby. Wykonane z naturalnie wyglądających, trwałych materiałów ceramicznych, które przypominają naturalne uzębienie, mosty zastąpią brakujące zęby i zrekonstruują utracony uśmiech.

Proszę pamiętać, rekonstrukcję swojego uzębienia przy pomocy mostów opartych na sąsiadujących z lukami zębach, że filary będą nieodwracalnie zmienione poprzez ich opracowanie, zmian tych nigdy nie odtworzymy (zęby zawsze będą skazane na korony).

Obecnie, dzięki wieloletnim doświadczeniom, w wielu przypadkach uzupełnień protetycznych możemy uzyskać taki sam efekt jakby było to naturalne uzębienie.

Mosty zębowe łódź

Korony porcelanowe na rdzeniu ze stopu metalu

Korony (mosty) z porcelany napalanej na stopy cr-co w technologii SLM z warstwą porcelanową na zewnątrz to często wykorzystywane rozwiązanie. Stosując selektywnemu spiekaniu laserem (SLM) – otrzymujemy struktury koron i mostów z Cr-Co (stopy chromowo-kobaltowe) bez porów, o szczególnej wysokiej gęstości, doskonale dopasowane. Przeprowadzana zaraz po wykonaniu oksydacja sprawia, że struktura jest pasywna. W procesie SLM powstaje mikrostruktura, która wykazuje dużą odporność na korozję pozostającą na poziomie odporności szlachetnych stopów dentystycznych.

Korony porcelanowe na rdzeniu z cyrkonu

Korony (mosty) z porcelany napalanej na rdzeniu z tlenku cyrkonu Zno2/pełnokonturowe z Zno2 projektowane w programach Cad Cam – cns.

Nowoczesne rozwiązanie, w którym tlenek cyrkonu jako rdzeń koron (mostów) lub wykonany w technice frezowania prac pełnokonturowych gwarantuje niezaprzeczalnie najwyższą odporność na złamania i pękanie. Ceramiki tego typu są w stanie oprzeć się dużym siłom żucia również w obszarze zębów bocznych. Uzupełnienia protetyczne tego typu spełniają zatem idealnie oczekiwania pacjentów, ze względu na swoją estetykę i biokompatybilność (zgodność biologiczna – tolerancja tkanek organizmu).

Licówki porcelanowe lub cyrkonowe

Licówki porcelanowe/cyrkonowe są to cienkie płytki stworzone z porcelany lub ZnO2 Ich grubość wynosi około 0.5-1.2 milimetra. Wykonujemy je z porcelany lub z dwutlenku cyrkonu.Stosujemy je w celu poprawy wyglądu kosmetycznego zębów. Porcelana naśladuje powierzchnie struktury zębów lepiej niż jakiekolwiek inne materiały naprawcze. Jest materiałem twardszym niż naturalne szkliwo, bardziej odpornym na zużycie, nieprzebarwialnym co tworzy z porcelany materiał trwały na wiele lat.

Stosując licówki możemy zmienić wiele parametrów istniejącego uzębienia – kształt, kolor, wzajemne położenie zębów. Licówki porcelanowe mogą rozwiązać wiele problemów związanych z naprawa uśmiechu. Stosujemy je w rehabilitacji wyglądu zębów przebarwionych np. zmian po zażywaniu tetracyklin. Licówki przywracają kształt i barwę zębom startym (np z powodu wieku lub dysfunkcji aparatu żucia). Korekta długości zębów, zamykanie zbyt szerokich przerw między zębami jest możliwe przy wykorzystaniu tej metody leczniczej. Często drobne wady położenia zębów – korekty płaszczyzny osiowej i ich wzajemnej relacji przestrzennej mogą zostać skorygowane za pomocą licówek porcelanowych- zamiast leczenia ortodontycznego trwającego od jednego do trzech lat możemy uzyskać ten sam efekt podczas dwóch wizyt w gabinecie stomatologicznym.

Style licówek