Protetyka

Brakujący ząb może znacząco wpływać na zdrowy uśmiech. Powoduje również problemy w otaczającej strukturze uzębienia, sąsiadujące zęby z czasem będą zamykały lukę po usuniętym zębie, co uniemożliwi lub utrudni rekonstrukcję protetyczną w przyszłości. Mosty oferują trwałe rozwiązanie problemu i mogą pomóc Państwu odzyskać estetyczny wygląd i zdrowy uśmiech po utracie zębów. Alternatywnym rozwiązaniem w przypadku braku jednego lub większej ilości zębów jest uzupełnienie braków metodami implantologicznymi. Most jest to konstrukcja łącząca dwa sąsiadujące z lukązęby. Dzięki zastosowaniu mostów protetycznych możemy odtworzyć każdąprzestrzeń pod warunkiem, że po obu stronach istniejącej luki znajdziemy zdrowe, pełnowartościowe zęby. Wykonane z naturalnie wyglądających, trwałych materiałów ceramicznych, które przypominają naturalne uzębienie, mosty zastąpią brakujące zęby i zrekonstruują utracony uśmiech.

Proszę pamiętać, jeśli planowaliście Państwo rekonstrukcję swojego uzębienia przy pomocy mostów opartych na sąsiadujących z lukami zębach,że filary będą nieodwracalnie zmienione poprzez ich opracowanie, zmian tych nigdy nie odtworzymy (zęby zawsze będą skazane na korony). Metodą z wyboru jest system implantów Implamed, który spowoduje rekonstrukcjębrakujących zębów .Najmniejszy most jest ekwiwalentem trzech koron (zębów), największy może odtworzyć cały łuk zębowy. Mosty nie tylko poprawią estetyczny wygląd Państwa uśmiechu, ale rówież wpłyną na poprawę zdrowia.

Obecnie, dzięki wieloletnim doświadczeniom, w wielu przypadkach uzupełnieńprotetycznych możemy uzyskać taki sam efekt jakby było to naturalne uzębienie.
Jest to jednak niewyobrażalnie delikatny obszar. Aby wykonać korony (mosty) protetyczne oparte na implantach, zarówno lekarz stomatolog, jak i technik dentystyczny muszą dobrze rozumieć zagadnienia związane ze stomatologią, również z zakresu biofizyki i biotechnologii.

W przypadku prac protetycznych opartych na implantach mistrzostwo wykonania jest dużo bardziej niezbędne niż w przypadku rozwiązańtradycyjnych.
Sztuka nie tylko imituje życie, lecz je przewyższa