implamed.pl – Dbamy o twój uśmiech

Implantologia w rehabilitacji braków zębowych, stomatologia rekonstrukcyjna

Implanty wraz z koronami/mostami protetycznymi tworzą najpopularniejszą metodę uzupełniania braków zębowych, ponieważ funkcjonują tak, jak naturalne zęby. Prawidłowo dobrane wszczepy pomagają również zachować strukturę kostną, zapobiegają zanikom kości.

Gwarantem największego sukcesu z punktu widzenia fizjologii
i
estetyki jest wprowadzenie wszczepu bezpośrednio po ekstrakcji zęba/zębów. Wówczas ubytek otaczających tkanek twardych i miękkich jest bezapelacyjnie najmniejszy.

Współczesna stomatologia rekonstrukcyjna posługuje się następującymi rodzajami (grupami) implantów:

  • implanty jednofazowe
  • implanty dwufazowe
  • implanty indywidualne

Implanty jednofazowe

Implant jednofazowy jest konstrukcją jednoczęściową o ogromnych możliwościach terapeutycznych. Z mechanicznego punktu widzenia stanowi monolit identyczny jak własny ząb. Zastosowanie implantów jednofazowych w procesach rekonstrukcji braków zębowych zostało rozpowszechnione we Włoszech w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie „Implantologia natychmiastowego obciążenia” jest metodą powszechnie stosowaną na całym świecie.

Implamed pod kierunkiem dr. n.med Michała Popińskiego jest prekursorem zastosowania tej szerokiej dyscypliny w rehabilitacji bezzębia w Polsce.

Implanty cyrkonowe

Ten rodzaj implantów ma niezwykłe właściwości mechaniczne oraz wysoką biozgodność – nie odnotowano żadnych reakcji alergicznych.

Implanty cyrkonowe są niewrażliwe na zmiany temperatury w jamie ustnej, a także odporne na działanie substancji kwaśnych. Nie mają wpływu na smak spożywanych pokarmów. Są całkowicie bezpieczne, nie wykazują negatywnych interakcji z innymi materiałami stosowanymi w stomatologii i są elektrycznie obojętne.

Wysoce estetyczny wygląd implantów cyrkonowych predysponuje do odbudowy utraconych zębów przednich , mechaniczna wytrzymałość pozwala na odtwarzanie zębów tylnych.

Implanty tytanowe

Dzięki swoim właściwościom tytan jest najpowszechniej wykorzystywany w produkcji implantów zębowych.

Implant tytanowy klasycznie postrzegany jest jako tytanowa śruba. Oczywiście odpowiednio przygotowana , szorstka, a jej powierzchnia odpowiednio wytrawiona, aby pobudzać wzrost kości i przyspieszać gojenie rany.

Rozwój technologii drukowania 3D znacząco poszerzył tytanowy horyzont. Z delikatnym przerysowaniem można pokusić się o stwierdzenie , że z chwilą uzyskania możliwości drukowania implantów indywidualnych, diagnoza „nie da się” przeszła do historii.

Implanty indywidualne

Opracowanie tytanowych implantów indywidualnych jest możliwe dzięki wykorzystaniu tomografii komputerowej 3D – wiązki stożkowej (CBCT – Cone Beam Computer Tomography) ,możliwości  projektowania indywidualnego implantu dzięki wykorzystaniu programów  graficznych CAD 3D,technologii tworzenia implantu dzięki zastosowaniu drukarek 3D-SLM (Selective Laser Melting), DMLS (Direct Metal Laser Sintering) ,które umożliwiły stworzenie całkowicie zindywidualizowanych pojedynczych implantów zbudowanych ze stopu tytanu TiAl6V4 –klasy 5 posiadającego atest medyczny .Wykonanie implantu tytanowego indywidualnego jest metodą alternatywną dla implantów klasycznych śrubowych.Złe warunki anatomiczne-duży zanik kości wyrostka zębodołowego często uniemożliwiają wykonanie klasycznego zabiegu implantologicznego. Szybka diagnoza, szybki projekt i szybkie wykonanie implantu to zalety zabiegu z wykorzystaniem implantu indywidualnego. Współcześnie eliminujemy konieczność wstępnego wykonania jakichkolwiek zabiegów przedimplantacyjnych. Zabieg implantacji jest wykonany jednofazowo dzięki czemu jest zminimalizowana inwazyjność zabiegu.

Możliwe jest natychmiastowe lub wczesne (10-12 dni po zabiegu) wykonanie implantoprotezy.

Implanty dwufazowe

Implant dwufazowy zbudowany jest z dwóch części:

  • z tytanowej śruby wkręcanej w kość
  • z dokręcanego do śruby łącznika (filara, abatmentu), na którym cementuje się koronę.

Etap dokręcenia łącznika wyznacza czas osteointegracji implantu.

Rehabilitacja bezzębia

Bezzębie jest skutkiem utraty kilku, wielu a czasem wszystkich zębów. Rezultatem utraty kilku zębów jest bezzębie częściowe, podczas gdy utrata wszystkich zębów nazywana jest bezzębiem całkowitym. 

Metody rehabilitacji bezzębia: 

  • korony/mosty oparte na implantach zębowych
  • protezy overdenture oparte na implantach zębowych (w przypadku trudności anatomicznych związanych z zanikiem kości wyrostka zębodołowego)
  • protezy oparte na mini implantach

Implanty jednego dnia

Implantologia poekstracyjna – natychmiastowa z zastosowaniem implantów jednofazowych (bezpośrednio po usunięciu zęba\zębów).