BLOG IMPLAMED
Wpis 23-09-19 thumbnail

Cyrkonowy komplet – implant + korona

Brak zębowy lok 12 uzupełniony cyrkonowym kompletem – jednofazowym cyrkonowym implant i cyrkonową koroną.

Brak zębowy lok 12 uzupełniony cyrkonowym kompletem.
Jednofazowy cyrkonowy implant + cyrkonowa korona.
Efekt takiego rozwiązania jest taki, że nawet w bezpośredniej rozmowie nie ma możliwości zorientować się, który ząb jest wstawiony.
?? Missing tooth nr 12 replaced with zirconia set.
One-stage zirconia implant + zirconia crown.
The effect of such a solution is that even in a direct conversation there is no way to figure out which tooth was inserted.

Udostępnij artykuł