Tytanowe

Implanty Tytanowe

Korzystną alternatywą  jest oparta na zastosowaniu implantów poddawanych natychmiastowemu obciążeniu ILI np. system Bonefinder,  które mogą być dostosowane do istniejącej tkanki kostnej prawie w prawie każdym przypadku.

Innymi słowy, pacjent, u którego należy przeprowadzić jedną lub więcej ekstrakcji zębów, może wyjść z jednej wizyty u dentysty z założoną tymczasową stałą implanto-protezą.W przypadku implantu z natychmiastowym obciążeniem ILI np.Bonefinder nie ma potrzeby wykonywania jakichkolwiek  nacięć dziąsła brzeżnego, które najczęściej powoduje objawy obrzęku pozabiegowego. Implant tytanowy  który stosujemy w technice  ILI jest monolitem , którego część  koronowa  wystaje z wyrostka kości zębodołowej , zajmując miejsce, gdzie wcześniej był ząb. Na tę powierzchnię  nakładana jest wstępnie korona tymczasowa, a po 3-6 miesiącach  zakładana  jest most lub korona implanto-protetyczna.

Adaptacja implantów poddawanych natychmiastowemu obciążeniu implantów ILI, wykonanych z tytanu klasy 4, plastycznych i małych, pozwala na zakotwiczenie ich w odpowiednio solidnych punktach nawet w zanikłej kości wyrostka zębodołowego.


Metoda ta nie jest inwazyjna i ma ona ważną zaletę, polegającą na znaczącym skróceniu czasu rehabilitacji, dzięki znacznemu zredukowaniu zabiegów chirurgicznych w obrębie błony śluzowej jamy ustnej oraz kości wyrostka zębodołowego w tym czasu gojenia. Wystarczy jedna wizyta dla wykonania wszystkich zabiegów- ekstrakcje i inne zabiegi higieniczne wraz z umieszczeniem implantu, bez konieczności nacinania dziąsła. Pierwsza sesja kończy się umieszczeniem koron lub mostów tymczasowych .

Jeśli konieczne jest usunięcie  zęba, dzięki zastosowaniu implantu poddawanego natychmiastowemu obciążeniu ILI, możliwe jest wprowadzenie implantu natychmiast po wykonaniu ekstrakcji, w razie potrzeby również z rekonstrukcją kości.

Pacjent nie może od razu normalnie przeżuwać, ale nie ma dyskomfortu związanego z koniecznością pokazywania braków w uzębieniu, szczególnie jeśli dotyczy to przedniego odcinka  jamy ustnej- na którym wszystkim nam najbardziej zależy. Ograniczenia w spożywaniu pokarmu trwają przez około dwóch miesięcy. Zgodnie z zaleceniami, pożywienie spożywane w tym czasie musi być rozdrobnione. Przy wykorzystaniu tej techniki pacjent może mieć tymczasową stałą protezę natychmiastową.