Panoramiczny

Panoramiczne zdjęcia

rentgenowskie pokazują szeroki widok szczęk, zębów, zatok, nosa i stawów szczękowych. Te promienie rentgenowskie nie znajdują ubytków, ale wykazują problemy, takie jak zatrzymane zęby, nieprawidłowości kości, torbiele, guzy, infekcje i złamania. Jest to widok 2D.