Chirurg Szczękowy
Michał Popiński

Pochodzę z rodziny lekarskiej, moja mama jest chirurgiem szczękowo – twarzowym, ojciec chirurgiem ortopedą.

Od 1991 roku studiowałem na wydziale lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej, a na trzecim roku rozpocząłem studia na wydziale stomatologicznym tej uczelni. Po ukończeniu studiów w 1996 roku odbyłem roczny staż w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie. Po jego zakończeniu do 2005 roku pracowałem w Przychodni Lekarskiej 32 Bazy Lotnictwa Myśliwskiego w Łasku. Od 2005 roku do 2013 pracowałem
w Klinice Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej i Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi.

Uzyskałem specjalizację z stomatologii ogólnej i z chirurgii szczękowo – twarzowej.Mój dorobek naukowy to dwie specjalizacje i tytuł doktora nauk medycznych.Wszystko, co się wydarza, dzieje się zawsze z jakiegoś powodu, w moim przypadku na decyzję o wyborze kierunku studiów medycznych wpłynęły zdarzenia lekarskie rodziców
i świadomość, że w wymiarze zawodowym mogę realizować rodzinne tradycje i dokonania.

Lek. dent. Rafał Kuński

Jestem absolwentem Akademi Medycznej w Łodzi (1989). W latach 1989-2000 pracowałem w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej w Łodzi.

Od 1990 prowadzę prywatną praktykę stomatologiczną w Łodzi. Uczestniczę w sympozjach organizowanych przez najbardziej prestiżowe instytuty stomatologiczne. W latach 2004-2009 prowadziłem praktykę stomatologiczną w Londynie. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się stomatologią estetyczną oraz protetyką stomatologiczną.   

Lek dent. Tomasz Jarząbek

Ukończyłem studia na wydziale lekarsko-dentystycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2010 roku. Specjalizuje się w endodoncji i mikrochirurgii endodontycznej.

Zajmuje się stomatologią zachowawczą, estetyczną i protetyką stomatologiczną. Wszystkie zabiegi wykonuje z pomocą mikroskopu zabiegowego. Stale pogłębiam swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych konferencjach i zaawansowanych szkoleniach. Kładę nacisk na komunikacje z pacjentem i kompleksowe planowanie leczenia.