implamed.pl – Dbamy o twój uśmiech

nasi specjaliści

Chirurg Szczękowy Michał Popiński

Pochodzę z rodziny lekarskiej, moja mama jest chirurgiem szczękowo – twarzowym, ojciec chirurgiem ortopedą. Od 1991 roku studiowałem na wydziale lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej, a na trzecim roku rozpocząłem studia na wydziale stomatologicznym tej uczelni. Po ukończeniu studiów w 1996 roku odbyłem roczny staż w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie. Po jego zakończeniu do 2005 roku pracowałem w Przychodni Lekarskiej 32 Bazy Lotnictwa Myśliwskiego w Łasku. Od 2005 roku do 2013 pracowałem w Klinice Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej i Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi.

Uzyskałem specjalizację z stomatologii ogólnej i z chirurgii szczękowo – twarzowej. Mój dorobek naukowy to dwie specjalizacje i tytuł doktora nauk medycznych. Wszystko, co się wydarza, dzieje się zawsze z jakiegoś powodu, w moim przypadku na decyzję o wyborze kierunku studiów medycznych wpłynęły zdarzenia lekarskie rodziców i świadomość, że w wymiarze zawodowym mogę realizować rodzinne tradycje i dokonania.

Dr Michał Popiński jest jednym z prekursorów zastosowania metody natychmiastowego obciążenia implantów w Polsce. Po wieloletnich doświadczeniach własnych, dzięki współpracy z wiodącymi ośrodkami we Włoszech, dr Michał Popiński stworzył autorską metodę stabilizacji oraz natychmiastowego obciążenia implantów w rehabilitacji braków zębowych, szczególnie w przypadku bezzębia całkowitego. Wykorzystując kilka różnych systemów implantologicznych natychmiastowego obciążenia zespół Implamed jest w stanie rozwiązać najbardziej skomplikowane problemy w sposób najszybszy i bezpieczny dla Państwa.