Implantologia w rehabilitacji braków zębowych, stomatologia rekonstrukcyjna 

Implanty możemy nazwać sztucznymi korzeniami zębów mocowanymi w kości szczęki lub żuchwy, które zastępują utracone uzębienie. W dzisiejszych czasach implanty wraz z koronami/mostami protetycznymi tworzą najpopularniejszą metodę uzupełniania braków zębowych, ponieważ funkcjonują tak, jak naturalne zęby, pomagają zachować strukturę kostną szczęki/żuchwy, zapobiegając resorpcji- zaniku kości. Leczenie protetyczne braków zębowych- bezzębia z zastosowaniem protez osiadających lub mostów, rozwiązują problem kosmetyczny braków zębowych, ale nie chronią przed utratą kości.

Ruchome protezy częściowe lub całkowite przysparzają pacjentom jeszcze większych problemów – złe dopasowanie, duża ruchomość, nie pozwalają ich posiadaczom prawidłowo gryźć, przeżuwać pokarmy oraz prawidłowo mówić. Wiele osób z tego powodu czuje się zawstydzona i wycofuje się z aktywnego życia społecznego. Ruchome protezy użytkowane przez pacjentów przez wiele lat prowadzą do bardzo wyraźnych zaników podłoża kostnego, co często powoduje duże trudności zastosowania-umocowania implantów w przyszłym leczeniu braków zębowych-bezzębia. Pacjenci rozważający leczenie stomatologiczne polegające na rekonstrukcji brakującego uzębienia za pomocą implantów powinni decydować się na takie leczenie dość szybko po utracie zębów tak, aby uchronić się przed procesem zaniku otoczenia kostnego. Filozofia implantologii według dr n.med Michała Popińskiego pozwala na umieszczenie implantu w miejscu usuniętego zęba bezpośrednio po ekstrakcji w większości przypadków. Taki sposób leczenia zredukuje w sposób znaczący zjawisko zaników kostnych.

W Europie, tak jak i w Polsce, średnio co drugi człowiek dorosły nie ma jednego lub więcej zębów, głównie z powodu próchnicy oraz wzrostu chorób przyzębia-paradontozy, związanego w faktem starzenia się społeczeństw. Utrata zębów w starszym pokoleniu stała się cichą epidemią. Z powodu braku zębów ludzie nie są w stanie prawidłowo się odżywiać i często mają niedobory żywieniowe związane z ubogą dietą. Brak zębów jest również problemem socjologicznym i osobistym pacjentów, ma negatywny wpływ na własną samoocenę i na funkcjonowanie w społeczeństwie.Implanty tytanowe.

Rodzaje implantów używanych w stomatologii rekonstrukcyjnej
Współczesna stomatologia rekonstrukcyjna posługuje się takimi rodzajami (grupami) implantów jak:

  • implanty jednofazowe
  •  implanty dwufazowe
  • implanty indywidualne

1. Implant jednofazowy: